Ανάκτηση δεδομένων από χαλασμένα USB flash drives.

Ανάκτηση δεδομένων από USB flash drives. Σε αυτά η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται επάνω σε ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τα κυκλώματα αυτά είναι ευαίσθητα στη ζέστη, στην υγρασία, και στα μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία. Επίσης δεν τους αρέσει η σκόνη, οι κραδασμοί και γενικότερα οι πολλές μεταφορές στην τσέπη.

Τα 24volt.gr μπορούν να κάνουν ανάκτηση δεδομένων ακόμα και σε συσκευές που έχουν σταματήσει να αναγνωρίζονται από το σύστημα. Με ειδικές τεχνικές μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα αρκεί το ολοκληρωμένο κύκλωμα (μνήμη) να μην είναι κατεστραμμένο. Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες και δωρεάν εκτίμηση της βλάβης.

 

Comments are closed.